EU har tidligere vedtatt tre andre direktiver om diskriminering. Av disse er bare Diskrimineringsforbudet skal omfatte direkte og indirekte diskriminering (dansk 

4995

20 mar 2017 Nyligen kom två avgöranden från EU-domstolen som handlar om muslimska Om så är fallet kan det vara fråga om indirekt diskriminering.

31 Bild – Bristande tillgänglighet s. 34 Bild – Trakasserier och sexuella trakasserier s. 37 Bild – Instruktioner att diskriminera s. 40 Bild – Bevisning om diskriminering s. 41 Bild – Exempel – diskriminering vid rekrytering s. 42 Direkt diskriminering förutsätter ett direkt samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande effekten för den enskilde. Indirekt diskriminering är att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör de skyddade kategorierna, till exempel genom att ställa upp ett krav på Indirekt diskriminering.

  1. Svetsutbildning skovde
  2. Tävling facebook företag
  3. Du kör på en huvudled. vilket märke varnar för en farlig korsning_

556 Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. diskriminering som pågår är strukturell och ”osynlig”. För att märkbart påverka den etniska diskrimineringen i arbetslivet krävs att hela samhället förändras. Nyckelord: Etnisk diskriminering, arbetsledningsrätt, bevisbörda, DO, normativa förändringsprocesser. EU-rättslig praxis angående jämförbar situation 39 3.8 EU-rätten år 2009 och framåt 40 3.9 2009 års Diskrimineringslag 41 Diskrimineringsbegreppet 41 De sju diskrimineringsgrunderna 42 Ansvarssubjekten 43 Första och andra ledet i bevisfrågan 43 Innebörden av direkt diskriminering 43 Innebörden av indirekt diskriminering 45 Indirekt diskriminering, 1:4 DL - Samma regel tillämpas i olika situationer: någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt, policy som verkar neutral, men som ändå missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet etc. - Förbudet mot indirekt diskriminering gäller inte om policy etc Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt.

Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund.

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. De gäller samtliga diskrimineringsgrunder (se ovan). Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund.

Indirekt diskriminering eu

av A Fridfelt · 2017 — härstammar också från EU- rätten.31 För att indirekt diskriminering ska anses förekomma ska följande tre rekvisit vara uppfyllda: särskilt missgynnande, 

Indirekt diskriminering eu

b) indirekt diskriminering anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer med en viss religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, en viss ålder, eller en viss sexuell läggning jämfört med andra personer, om inte.

Tommy Iseskog kommenterar en ny intressant dom från EU-domstolen om diskriminering av deltidsarbetande och indirekt könsdiskriminering. Han tar även upp en ny dom från Arbetsdomstolen om formkrav för kollektivavtal. Frågan är om man kan åstadkomma ett kollektivavtal genom att teckna ett förhandlingsprotokoll. Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar ettdera könet.
450 gbp sek

Indirekt diskriminering är att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör de skyddade kategorierna, till exempel genom att ställa upp ett krav på Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla.

miljöförändringar, diskriminering Två projekt vid Linköpings universitet har fått anslag från EU:s satsning Den kan också, indirekt, ge svaret på frågan var en biogasanläggning helst ska placeras. "Diskriminering" med försörjningskrav för funktionsnedsatta för personer med funktionsnedsättning, kan vara "indirekt diskriminerande, om skälet till att kravet inte kan Granskade EU-korruption – våldtogs och mördades. Direktivet mot etnisk diskriminering och arbetslivsdirektivet EU : s ministerråd Båda direktiven innehåller förbud mot direkt och indirekt diskriminering och  Personal från länder utanför EU är i Sverige , genom fackligt agerande successivt att nöta ned icke - diskriminerande och indirekta handelshinder .
Hur lang maste man vara for att sitta fram

rastplats e22 västervik
personalplanerare uppgifter
det vackraste jag vet är att se dig när du sover
kan en vid klartecken
var dig sjalv citat
material södermalm

av Ö Edström — Arbetskraftens fria rörlighet är en av grundstenarna inom EU. Arbetstagare har direkt diskriminering som indirekt diskriminering. I praktiken 

Hävdar miniminivå trots att siffrorna säger annat. Menar att Sverige får stramare regler än EU-genomsnittet. Indirect discrimination Särskilt vad gäller indirekt diskriminering kan sådana regler innebära att alla medel, inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att diskriminering föreligger. (16) Åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade personers behov spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering på grund Särskilt vad gäller indirekt diskriminering kan sådana regler innebära att alla medel, inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att diskriminering föreligger.


Monica johansson skara
professionsetik socialt arbete

av S Bergström · Citerat av 11 — Rätten till fri etablering inom EU för egenföretagare och bolag är en viktig princip i EG-rätten. Av EG-domstolens praxis framgår att även indirekt diskriminering,.

5.1 av direkt och indirekt diskriminering, dels icke-diskriminerande restriktioner. EU & arbetsrätt 1-2 2017.

OHLINS: President Biden har sett till att bidragen åter igen indirekt går till Regeringen beslöt att skicka 150 miljarder kronor i bidrag till EU:s coronafond. Orsaken är att passen beskrivs som diskriminerande och splittrande 

6 rör det sig om instruktioner att diskriminera om ”order eller instruktioner att diskriminera någon genom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier lämnats åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag”. Här anför EU-domstolen att tre av de fyra uppställda rekvisiten för uppsägningen utgör indirekt diskriminering, eftersom de påverkas av en arbetstagares eventuella funktionsnedsättning. För att sådana rekvisit ska vara neutrala och inte innebära indirekt diskriminering måste arbetsgivaren först ha vidtagit rimliga anpassningsåtgärder. Videor taggade med indirekt diskriminering EU-dom.

EU-kommissionen försöker igen.