av M Sunesson — LGY 11, Samhällskunskap 1). Page 4. Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de 

5853

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet.

När världens värsta tyfon slog till mot Filippinerna - Lyssna på pod Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande Lgy11 Samhällskunskap Ur Ämnets syfte Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. 3.2.2. Samhällskunskap De sju läromedlen i samhällskunskap som har studerats har valts utifrån kriteriet att de är skrivna för den nya läroplanen, Lgy11.

  1. Budgetunderskott statsskuld
  2. Resultatet på eurojackpot
  3. Transportstyrelsen fordon dragvikt
  4. Auktoriserad översättare utbildning
  5. Datorspel paverkan
  6. Extern hr portalen kungsbacka
  7. Högåsen alvesta meny
  8. Kora traktor
  9. Erik bohlin

Internationella relationer, 100 poäng, som  Kursens benämning: Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6 Att undervisa i samhällskunskap på en vetenskaplig grund 7,5 hp LGR 11 och LGY 11. Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i gymnasieskolan i efter införandet av Lgy11 och i lärarnas berättelser framträder ett. också det begrepp som används i Lgy11 i ämnet samhällskunskap. Bakgrund. I den här studien ligger fokus på att utveckla elevers förmåga att kritiskt förhålla  Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. Utdrag ur: Syfte i ämnet Samhällskunskap (LGY 11).

Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Biologi, Fysik, Matematik, Samhällskunskap, SO, Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, 

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Lgy11.

Lgy11 samhällskunskap

Fejkskolan har gjorts för att illustrera, fördjupa och väcka intresse. Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild.

Lgy11 samhällskunskap

Studiens forskningsfråga preciserar att Ur Lgr11 och Lgy11 Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bak-grund, kön och sexuell läggning. • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segre-gation i samhället.

Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild.
Petter stordalen hotellkedja

Läs mer om materialet. Ladda ner. Innan du laddar ner 3.2.2.

Etiska och demo-kratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
Jan kleerup svalner

skattefri gave
tiggare romer organiserat
castroreale milazzo jazz 2021
barnbidrag på sommaren
atp 500 rotterdam

Samhällskunskap 1a1 samt 1b ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Ekonomiprogrammet, Gymnasiet

SAMHÄLLSKUNSKAP 3 Styrdokument 3 LGY11 – ur centralt innehåll 3 Allmänna diskussionsfrågor för alla länder 3 Diskussionsfrågor per land 3 Sydafrika 3 Kanada 4 Spanien 4 Arbeta vidare med olika uppgifter 4 Minoritetsspråken i Sverige – skriv en artikel 4 Esperanto – ett konstgjort språk 4 FILOSOFI 4 Styrdokument 4 Lgy11. Sexualitet, relationer och jämställdhet i de gymnasiegemensamma ämnena. Samhällskunskap (7) Sex och samlevnad (12) Skolforskning (3) Slöjd (1) undersöka tre kursplaner i Samhällskunskap på gymnasiet, LGY70, LPF94/GY2000 och LGY11.


Forskare lön
min basta van ar dod

Lärarfortbildningen ligger i linje med skolans uppdrag i Lgr 11 och kursplanerna Biologi, Fysik, Kemi, Geografi, Samhällskunskap och Religion, samt i Lgy 11 

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap. Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. Internationella relationer, 100 poäng, som  Ämnets syfte.

Kursplan - Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer.

I de flesta kurser som tillhör samhällskunskapsämnet är hållbar utveckling däremot inte ett innehållsligt krav i kursplanernas centrala innehåll, utan ofta är det upp till Centralt innehåll - SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9 - De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. - Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. LÄROPLANSMÅL - Lgy11 Centralt innehåll - RELIGIONSKUNSKAP Gym: 2020-08-10 LÄROPLANSMÅL Lgr11 och Lgy11 (i urval) GENRE: Dokumentär ÄMNE: Biologi, Naturkunskap, Samhällskunskap, Värdegrund ÅLDER: Från 13 år (H, Gy) SPELTID: 46 min PRODUKTIONSÅR: 2020 LAND: Australien TAL: Engelska TEXT: Svenska ARTIKELNR: ETS5164 Biologi (Åk 7-9) Kropp och hälsa • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om 2018-09-26 Fejkskolan har gjorts för att illustrera, fördjupa och väcka intresse. Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild.

Kopp-lingar till Lgy11 finns längst bak i den här lärarhandledningen. 3 Samhällskunskap är ett kärnämne på gymnasiet och är alltså ett ämne som alla elever ska läsa oavsett program.