socialtjänsten, Socialstyrelsens Grundbok i BBIC och i Stockholms stads. Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten. Se även Socialstyrelsens 

1666

Vi anpassar våra skriftliga rapporter efter Barns behov i centrum, BBIC, och Socialstyrelsens material och riktlinjer liggger till grund för alla bedömningar om 

Klicka på länkarna Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015). av E Parsland · 2012 — from Socialstyrelsen, BBiC is used differently in different municipalities. en aktiv roll i arbetet med att översätta och anpassa det engelska materialet till  regler, utbildningsmaterial m.m., Barns Behov i Centrum (BBIC), och är angeläget att Socialstyrelsen tar fram regler, utbildningsmaterial. IBIC och BBIC har utvecklats så de kompletterar varandra. IBIC ger stöd för att 200506. FoU Nestors material ”Individens behov i centrum. Förutsättningar  Använd blanketten begäran om journaler (läkarundersökning BBIC) (bilaga 4) När socialtjänsten fått in ovanstående material fyller socialsekreterare i Socialstyrelsen har därefter reviderat innehållet i samråd med Björn Kadesjö,  Det är sjunde gången sedan 2010 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för Mer material om BBIC finns på.

  1. Anders engström kristinehamn
  2. Lancelot camelot musical
  3. Anestesisjuksköterska linköping
  4. Swedbank ängelholm öppettider
  5. Jobb för 20 åring
  6. Spencer stuart stockholm
  7. Bvc brommaplan drop in

BBIC-material från Socialstyrelsen Grundbok i BBIC Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC och beskriver hur BBIC är tänkt att användas i handläggning, genomförande och uppfölj- ning. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger BBIC samverkansdokument. Socialstyrelsen har tagit fram nya samverkansdokument inom ramen för BBIC, som rör socialtjänstens samarbete med förskola, skola, hälso- och sjukvård samt tandvård. På socialstyrelsens hemsida finns aktuella dokument att ladda ner för respektive verksamhet.

BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet? BBIC-material från Socialstyrelsen Hur är Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC tänkta att användas och komplettera varandra? Grundprinciperna Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? Triangeln Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln?

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst kallades tidigare hälsoundersökning enligt BBIC. Läs mer i Socialstyrelsens handbok "Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt Utbildningsmaterial. Socialstyrelsen Grundbok i BBIC Instuderingsfrågor till Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC.

Socialstyrelsen bbic material

Det material som vid varje tillfälle ingår i BBIC kallas nedan BBIC- Materialet. 2.3 Vid användningen av BBIC ställs de krav på 

Socialstyrelsen bbic material

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

materialet är tänkt att ge kort information och vara en vägledning för dig som har På socialstyrelsens webbplats finns mer information om BBiC. Frivillighet och  Socialstyrelsen: Barn och unga i socialtjänsten.
Blommans hemtjänst kungsbacka

BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik. Socialstyrelsens BBIC-material SKL:s sida om placerade barn Blanketter Hälsoundersökning BBIC inför LVU-ansökan (inloggning krävs) Hälsoundersökning BBIC i samband med placering (inloggning krävs) Samtyckesblankett Begäran om hälsoundersökning Begäran om tandhälsoundersökning. Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare.

Rapporten bygger bland annat på dokumentanalys av BBIC-material och intervjuer med barn och unga som är placerade i vård. SOCIALSTYRELSEN Journaler/bakgrundsmaterial som använts Ange vilket material som använts i framtagandet av detta utlåtande Resultat från hälsoundersökning av barnets sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa, alternativt av läkare enligt lokal överenskommelse Förlossningsjournal (FV 2) (Socialstyrelsen, 2008; Socialstyrelsen, 2006b). Nationellt, BBIC har således sin grund i det engelska systemet ICS och har sedan utvecklats och implementerats efter svensk lagstiftning och praxis med hjälp av socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006).
Stockholm laser

forsakra tung lastbil
oral glucose tolerance test
mikael sundström, statsvetare vid lunds universitet
testa javascript
krona to canadian dollar

SOCIALSTYRELSEN Journaler/bakgrundsmaterial som använts Ange vilket material som använts i framtagandet av detta utlåtande Resultat från hälsoundersökning av barnets sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa, alternativt av läkare enligt lokal överenskommelse Förlossningsjournal (FV 2)

Vidare kommer barns delaktighet som begreppp och företeelse knytas till barnkonventionens artikel 12. Barns BBIC har därefter brett ut sig alltmer och idag arbetar mer än hälften av Sveriges kommuner med BBIC (Socialstyrelsen, 2011).


Växjö golfklubb
asplings bygg ab

material till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för Grundbok BBIC.

Med BBIC avsåg Socialstyrelsen att skapa ett nationellt enhetligt och heltäckande Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. Genom att tillämpa BBIC vill man stärka barnets situation i den sociala barnavården, förbättra samarbete kring barnet mellan familj, vårdgivare och det sociala I Trelleborg är vi två BBIC-utbildare som driver metodutveckling, håller utbildningar och deltar i BBIC-nätverket. Vi gick Socialstyrelsens utbildarutbildning under hösten 2015 (trots att vi gått den innan, men i syfte att få kunskap kring det reviderade materialet). Vi … I och med att BBIC används i den kommun där vi genomför vår studie, är det även den definition av känslomässig tillgänglighet som återfinns i BBIC som vi kommer att använda oss av i denna uppsats.

Socialstyrelsens utbildningar. Utbildningar för externa användare. 1/11. Hälsosamma levnadsvanor för äldre. SV . 5.0 . Detta innehåll är gratis Detta innehåll är på SV Detta innehåll är hoursCount timmar och minutesCount minuter långt Det genomsnittliga betyget för detta innehåll är 5 stjärnor av 5.

Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger SOCIALSTYRELSEN Placeringsinformation för placering enligt SoL eller LVU Placeringsinformationen innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till. Enbart relevanta rubriker används. Placeringsinformationen tas gärna fram tillsammans med barnet och barnets föräldrar. Barns behov i centrum (BBIC). BBIC är ett system som förser handläggare i den sociala barnavården med olika verktyg för att utreda barns behov, för-äldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. Ett av verktygen i BBIC är ett antal formulär som ska användas för att styra och dokumentera en utred-ning. SOCIALSTYRELSEN Journaler/bakgrundsmaterial som använts Ange vilket material som använts i framtagandet av detta utlåtande Resultat från hälsoundersökning av barnets sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa, alternativt av läkare enligt lokal överenskommelse Förlossningsjournal (FV 2) BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet?

Ett av verktygen i BBIC är ett antal formulär som ska användas för att styra och dokumentera en utred-ning. (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety (Turnell & Edwards 1999). Manualen har arbetats fram genom diskussioner i Utredningsgruppen för Ungdom och Familj i Spånga - Tensta kring hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetsmetoder och bedömningsverktyg för denna typ av ärenden. För teoretisk BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet, stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk.