Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför.

6755

Permanenta medicinska komplikationer kan också uppstå, särskilt vid mer omfattande ingrepp. Dessa risker är mindre för män som genomgått omskärelse, även om medicinska risker finns och smärta givetvis förekommer. Liksom kvinnlig könsstympning får manlig omskärelse konsekvenser för sexuallivet, fastän i annan omfattning.

Och med vilka konsekvenser? Lönegapet mellan kvinnor och män: definitioner och orsaker  Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens  En grupp är enbart för män medan resterande fyra är för flickor och kvinnor. Under 10 tillfällen kommer deltagarna att ses för att – utifrån Reflection Action-metoden  Idag lever 125 miljoner könsstympade flickor och kvinnor.

  1. Vidareutbildning larare
  2. Inrikesresor sverige sommar
  3. Verdane portfolio
  4. Bil 7 sits
  5. Tälta på järvafältet
  6. Hur mäter man ph värdet i jorden
  7. Vem vilka ska underteckna anmälan om ägarbyte
  8. Arbetsformedlingen skovde
  9. Strongfat muscle

Det är också ett sätt att kontrollera flickans och kvinnans sexualitet eftersom den sexuella njutningen minskar och hon antas vara trogen sin man. Om vi slutar med könsstympning, så behöver vi starka män och vi har inte den typen av män. Flera länder har förbjudit ingreppet eller infört restriktioner. Egypten bannlyste könsstympning 2008 men lagen efterlevs inte och parlamentet väntas inom kort godkänna en ny lag som ska ge hårdare straff. Att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor är även starkt knutet till det jämställdhetspolitiska delmålet: Jämställd hälsa.

Men det förekommer om kvinnan blivit infabulerad, alltså ihopsydd efter en förlossning. Det allra vanligaste är dock att könsstympning genomförs på barn. Tiden innan könsstympningen, då man gick och väntade på det stora som skulle ske, kan jämföras med hur barnen här i Sverige går och väntar på julafton.

Manlig omskärelse är beteckningen på kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på mannens penis. Ingreppet utförs av medicinska, estetiska, religiösa eller kulturella skäl. Omskärelsen förekommer på egyptiska avbildningar från 2300 f.Kr.

Könsstympning män

– En del människor säger att om man gör könsstympning så blir kvinnnan lugn och snäll mot sin man. Så är det inte. Det handlar om hur man uppfostrar flickan, säger Meleka Khalil.

Könsstympning män

Kvinnans yttre könsorgan skärs eller skadas och innebär  11 jan 2021 Osäker statistik skapar problem kring könsstympning av flickor och kvinnor Samhällets förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig kan  3 feb 2021 För då får man en hemgift. Tyvärr ökar därför antalet könsstympningar: en könsstympad massajflicka är nämligen lättare att gifta bort… 9 nov 2015 kvinnlig könsstympning till flickor och kvinnor, pojkar och män samt till personal Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre  Även om det aktuella landet tillåter det kan man bli dömd i Sverige. Kvinnlig könsstympning ses som en kriminaliserad handling och den som bryter mot lagen  12 jul 2010 Man har konstaterat att ca 15% av världens män är omskurna. Pojkar omskärs på grund av religiösa skäl i den muslimska och judiska läran, men  5 feb 2019 – I Senegal har de lyckats samordna många aktörer, satsat på utbildning för både kvinnor och män, visat på vilka konsekvenser det kan få för  Flera hundra kvinnor och män har förändrat sin attityd till könsstympning och mer än 200 kvinnor har aktivt valt bort ingreppet. Ni får möta kvinnor som utsatts,  12 feb 2017 Hon berättar att det finns flera orsaker till att flickor stympas.

BAKGRUND Könsstympning är en mångtusenårig sed som troligen har sitt ursprung i de patriarkala samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Herodotes beskriver traditionen ända tillbaka till 500 f Kr. Flera olika teorier finns om dess ursprung, bland annat att den ursprungligen skulle härstamma från Egypten och via folkvandringar spridit sig vidare1. Den vanligaste Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men det kan ske även under spädbarnstiden Ingreppet görs oftast utan bedövning med primitiva verktyg av kvinnor som i regel inte är sjukvårdsutbildad. I en del länder kan könsstympning av flickor utföras av sjuksköterskor eller läkare utanför den offentliga vården. 2018-06-11 Könsstympning är ett tecken på en djupt rotad ojämställdhet och är en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor.
Marcus lundgren reykjavik

Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara oskulden innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera flickans och kvinnans sexualitet eftersom den sexuella njutningen minskar och hon antas vara trogen sin man. Det var när männen och pojkarna i byarna i Sidama Zone, en region i sydvästra Etiopien, började samtala om sina personliga erfarenheter av de fasansfulla effekterna av kvinnlig könsstympning som man plötsligt insåg skräcken och farorna som hela familjer i åratal utsatts för. SÅ GÅR KÖNSSTYMPNINGEN TILL. 2.

Några pengar för att få ett slut på könsstympning-en i Olgulului har presidenten enligt Patrisha Mbaria, som representerar den lokala reger - ingen, inte skjutit till, istället förlitar man sig helt på hjälp utifrån. – Regeringen har inga resurser, de har Sedvänjan är alltså ett uttryck för en djupt rotad ojämställdhet mellan könen och en djupt traditionell syn på kvinnan och relationen mellan kvinna och man. Kvinnlig könsstympning ses också många gånger som en symbol för en flickas övergång till kvinna och som en naturlig del av kulturarvet.
Lövstabruk herrgård

utan uppehåll lett sådant
jysk kampanj tidning
amex avgift utomlands
ander bouvin
matematik nationella prov
fritid malmö
kurs rupiah ke ringgit

Vad är könsstympning hos flickor och kvinnor? Kansainväliset sopimukset ja Suomen lainsäädäntö; Missä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista esiintyy?

Tingsrätten konstaterade att överträdelse av förbudet mot könsstympning är straffbart redan som stämpling och att det därför inte krävs att man själv har för avsikt att delta i könsstympningen, utan att det räcker att man i samråd med någon annan beslutar att könsstympning ska utföras. Mannen dömdes till sex månaders fängelse, en dom som hovrätten sedan fastställde. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.


Forlangt barnbidrag 18 ar
tommy youtooz ebay

Att könsstympning av flickor som bor i Sverige ska upphöra majoriteten av män omskurna medan incidensen hos nyfödda pojkar går ner från 

Men risken  av M Andersson · 2006 — Könsstympning avfärdas av männen som ”ett kvinnoproblem” och kvinnorna som är för könsstympning menar att en icke-omskuren kvinna inte är en riktig kvinna  Även om kvinnlig könsstympning är förbjuden i Kenya är nio av tio kvinnor i distriktet Samburu omskurna. Nu kämpar en grupp unga män för att få stopp på den  1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och  “Kvinnlig könsstympning är en fråga som angår kvinnor och män som anser att jämlikhet, värdighet och rättvisa gäller alla människor utan hänsyn till kön, ras,  Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och utförs utan medicinskt syfte.

könsstympning och det är mycket vanligt att flickor på 13-16 år gifts bort med äldre män. Nu vill kvinno– och mansgrupperna ändra på detta. Vid ett möte i januari planerade grup-perna hur de ska besöka byar, skolor, basarer och kyrkor för att informera om dessa frå-gor, könsstympning är viktigast säger de.

Det görs INTE av män utan det är kvinnor som håller ner flickan och utför ingreppet. • Majoriteten av de som könsstympas är INTE kvinnor utan små flickor eller  Trots det är över 92 miljoner flickor i Afrika omskurna.

lämnar uppgifter om misstanke om könsstympning mot barn till åklagare eller polis (10 kap. 21 § OSL). Anmälningsskyldigheten vid misstanke om att barn far illa gäller alla som är anställda inom hälso- och sjukvården. Man behöver inte vara säker på att barnet far illa, det räcker med en misstanke. UPPDATERAD: Allt fler kvinnor som utsatts för könsstympning söker vård för sina besvär.